Welkom / Welcome

(English translation after Dutch text)


De NTC is opgericht door Rien (PA7RA), Joop (PG4I) en Theo (PA3HEN) op 31 Januari 2021. Het is ons doel om Morse code te promoten en in stand te houden. We zijn ook van mening dat het bevorderen van vriendschappelijke banden tussen radio amateurs belangrijk is. Onze club staat open voor iedereen met een nadruk op Nederlandse zendamateurs.


Het huidige bestuur bestaat uit Theo PA3HEN, Joop PG4I, Luc ON7DQ, Simon PA2SQ en Mike PD5MI.

Om lid te worden maak je een CW verbinding met 2 club leden, waarvan er tenminste 1 een Nederlandse call moet hebben. Beiden moeten lid zijn van de NTC ten tijde van het QSO. Zie “List of members” op onze website, waar je ook de datum van lidmaatschap van elk lid kunt vinden. Als je lid wilt worden van de NTC selecteer dan “Apply for membership” en vul het formulier in. Wij controleren dan of de verbindingen meetellen. Met behulp van de CW Club RBN Spotter kun je vinden welke leden er op dit moment actief zijn.

Nadat je lid bent geworden ontvang je een lidmaatschaps-certificaat en krijg je toegang tot onze mailing lijst en de SKED pagina om met andere leden te kunnen communiceren. We hebben ook een Facebook pagina, deze is voor iedereen toegankelijk.

Onze ontmoetings-frequenties zijn 3568, 7038 and 14058 kHz. We hebben een maandelijkse QSO-party op de derde donderdag on 19.00 UTC die 1 uur duurt (zie activities -> NTCQP).

Onze club call is PI4NTC. We gebruiken ook de speciale roepletters PG6NTC en PF6NTC. Ons QSL beleid: als je ons een kaart stuurt, sturen we er 1 terug. We sturen geen QSL voor elke verbinding die we maken.

Je kunt ons bereiken door een mail te sturen aan pi4ntc at pi4ntc dot nl. De Nederlandse Telegrafie Club is lid van International CW Council en de EuCW. We staan geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 85104108.


De NTC wordt gesponsored door:
Dsolution logo
We willen het NTC lidmaatschap graag gratis houden. Doneer door op het PayPal logo te klikken –>
PayPal logo

The NTC was founded by Rien PA7RA, Joop PG4I and Theo PA3HEN on January 31, 2021. Our goal is to promote, foster and preserve Morse Code. We also feel that creating friendly ties between radio amateurs is important. Our club is open to all with an emphasis on Dutch speaking radio amateurs.

The current board consists of Theo PA3HEN, Joop PG4I, Luc ON7DQ, Simon PA2SQ and Mike, PD5MI.

To become an official member you must make a CW QSO with 2 club members, at least one needs to have a Dutch callsign. Both need to be a member at the time of the QSO. See “List of members” on this website which includes admission dates. To help you out we are listed in the CW Club RBN Spotter. If you want to become a member of the NTC please use “Apply for membership” and fill in the form. We will check for you if your QSO’s are valid.

After becoming a NTC member you will get a membership certificate and you will get access to a private mailing list and a SKED page to communicate with other members. There also is a public Facebook page, so people can find us.

Our meeting frequencies are 3568, 7038 and 14058 kHz. Our one hour QSO-party takes place every third Thursday of the month at 19.00 UTC (see activities -> NTCQP).

Our club call is PI4NTC. We also use the special event callsigns PG6NTC and PF6NTC. Our QSL policy: if you send us a QSL card you will get one back. We don’t send out a card for every QSO we make.

You can reach us by sending an email to pi4ntc at pi4ntc dot nl. The Netherlands Telegraphy Club is member of the International CW Council and the EuCW. We are registered at the Dutch Chamber of Commerce under number 85104108.


The NTC is sponsored by:
Dsolution logo
We would like to keep NTC Membership free. Please make a donation by clicking the PayPal logo –>
PayPal logo